Lähi-idän konfliktista

MsGysV Latinalainen Amerikka on tyrmistynyt palestiinalaisten ja israelilaisten välillä vallinnut väkivallan tilanteesta

Maailma ilman sotia ja väkivaltaa Latinalainen Amerikka, uuteen universalistiseen humanistiin kuuluva elin, jonka tarkoituksena on myötävaikuttaa kaikenlaisten aseellisten konfliktien, sotien ja yleensä maailman saavuttamiseen ilman väkivaltaa tai minkäänlaista syrjintää, ilmaisee syvänsä tyrmistynyt palestiinalaisten ja israelilaisten välillä vallanneesta väkivallasta, joka vaatii jo yli kaksisataa kuolemaa. Se ilmaisee myös solidaarisuutensa näiden tapahtumien kohtalokkaille uhreille, loukkaantuneille ja heidän kaikkien perheilleen, sekä palestiinalaisille että israelilaisille.

Tämä humanistinen järjestö väittää painokkaasti, että mikään ei oikeuta alueella vallitsevaa väkivaltaa ja että mikään ei ole tärkeämpää kuin ihmisen elämä ja sen oikeudet kansallisuudesta, rodusta, sukupuolesta, uskonnollisesta uskonnosta tai poliittisesta ideologiasta riippumatta. .

Kuolemantapausten joukossa on monia naisia ​​ja lapsia, mikä tekee valitettavasta humanitaarisesta tilanteesta alueella paljon vakavamman ja joka saa hänet syvimmälle tekemään tämän lausunnon näiden julmien tapahtumien tuomitsemiseksi, joiden on loputtava pikaisesti estää viattomien siviilien uudet kuolemat.

Maailma ilman sotia ja ilman väkivaltaa Latinalainen Amerikka kehottaa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostoa ryhtymään toimiin tässä asiassa ja lopettamaan tapahtuvat ihmisyyttä vastaan ​​tehdyt rikokset ja rankaisemaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen välityksellä näitä yhteenottoja, joissa siihen kohdistuu pääasiassa siviiliväestöä. On mahdotonta hyväksyä, että kansainvälinen yhteisö osallistuu tähän kansanmurhaan ja epäonnistuu jälleen tehtävässään suojellakseen maailman kansojen rauhaa ja turvallisuutta.

Se kehottaa myös taistelevien osapuolten inhimillistä omatuntoa lopettamaan väkivallan lisääntyminen, jolla on traagisia seurauksia sekä palestiinalaisille että israelilaisille, ja joka voi tulla jopa vakavammaksi kuin vuonna 2014 koetut pahimmat hetket.

Hän väittää, että ainoa tapa lopettaa tämä väkivallan kierre on se, että Israel lopettaa Palestiinan laittoman miehityksen. Tämä on kaikkien konfliktien syy, jota suosii muun muassa Yhdysvaltojen asekauppaa harjoittavien maiden taisteleva asenne. Kansainvälinen yhteisö ei saa olla osallisina näissä hyökkäyksissä. Kyse on kulmassa ja pysyvästi hyökätyn väestön perusihmisoikeuksien puolustamisesta.

YK: n hylkäämiin laittomiin siirtokuntiin Israelin miehittämille alueille olisi puututtava ja niitä olisi valvottava, jotta molempien osapuolten vihamielisyys, rasismi ja kaikenlainen syrjintä loppuisi. Myös israelilaisten pakkosiirtojen, rodullisen apartheidin ja kaikenlaisten ylivallan ilmenemismuotojen poistamiseksi Palestiinan väestöä vastaan, jota pidetään usein pakolaisina omalla maallaan.

Samalla tavalla se tuomitsee Palestiinan islamilaisen vastarintaliikkeen Hamasin Israelin vastaiset toimet, koska mikään aseellinen väkivalta ei ole missään tapauksessa perusteltua. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen olisi pantava täytäntöön neljäs Geneven yleissopimus ja ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Lisäksi molempien kansojen on julistettava keskinäinen aselepo, istuttava neuvottelemaan väkivallattomasta ratkaisusta tähän kriisiin ja pyrittävä saavuttamaan lopullinen sopimus, joka lopettaa tämän verisen taistelun kahden sisaruskunnan välillä.

Maailma ilman sotia ja väkivaltaa Latinalainen Amerikka kehottaa kaikkia ihmisoikeuksien puolesta toimivia kansalaisjärjestöjä ympäri maailmaa, pasifisteja ja sodanvastaisia ​​liikkeitä luomaan yhteisen asian ja tuomitsemaan voimakkaasti nämä valitettavat tapahtumat, jotka heikentävät ihmisoikeutta elämään, henkilökohtaista turvallisuutta ja asumista ympäristössä YK: n peruskirjassa todetaan väkivaltaa, jota kaikki lupasivat kunnioittaa.

Lopuksi se kehottaa kaikkia tunnollisia ihmisiä tässä maailmassa, hallitsijoita, parlamentaarikkoja, kouluttajia, uskontojen kaikkien uskontojen johtajia, kaiken ideologian poliitikkoja, kaikkien tasojen opiskelijoita, sitoutumaan tämän asian hyväksi, lopettaa sodien vitsaus lopullisesti, joka jopa tällä uudella vuosituhannella on edelleen ihmiskunnan historian suurin häpeä, joka on tuonut ihmisille niin paljon kärsimystä.

Allekirjoittajat: Maailma ilman sotia Chile, Maailma ilman sotia Argentiina, Maailma ilman sotia Peru, Maailma ilman sotia Ecuador, Maailma ilman sotia Kolumbia, Maailma ilman sotia Panama, Maailma ilman sotia Costa Rica, Maailma ilman sotia Honduras

Kiitämme Pressenzan kansainvälistä lehdistövirastoa julkaistusta artikkelista: Lähi-idän konfliktista.

1 kommentti aiheesta "Lähi-idän konfliktista"

Jätä kommentti