Maat - TPAN

Ydinaseiden kieltämistä koskeva sopimus

7in heinäkuun 2017, ICAN: n ja sen kumppaneiden vuosikymmenen työn jälkeen, valtaosa maailman kansakunnista hyväksyi historiallisen maailmanlaajuisen sopimuksen kieltää ydinaseet, jotka tunnetaan virallisesti ydinaseiden kieltämistä koskevana sopimuksena . Se tulee voimaan, kun 50-valtiot ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet sen.

Tämänhetkinen tilanne on, että allekirjoittaneita on 91 ja ratifioineita 68. TPAN tuli voimaan keskiyöllä 22. tammikuuta 2021.

Sopimuksen koko teksti

Allekirjoituksen / ratifioinnin valtio

Ennen sopimusta ydinaseet olivat ainoat joukkotuhoaseet, joita ei kielletty kokonaan (jos kemialliset ja bakteriologiset aseet ovat) huolimatta niiden pitkäaikaisista katastrofisista humanitaarisista ja ympäristövaikutuksista. Uusi sopimus täyttää lopulta merkittävän puutteen kansainvälisessä oikeudessa.

Siinä kielletään valtiot kehittämästä, testaamaan, tuottamaan, valmistamaan, siirtämään, hallitsemaan, säilyttämään, käyttämään tai uhkaamaan käyttämään ydinaseita tai sallimaan ydinaseiden sijoittaminen niiden alueelle. Se myös kieltää heitä auttamasta, rohkaisemasta tai kannustamasta ketään osallistumaan mihinkään näistä toiminnoista.

Ydinaseita omistava kansakunta voi liittyä sopimukseen niin kauan kuin se suostuu tuhoamaan ne oikeudellisesti sitovan ja määräaikaisen suunnitelman mukaisesti. Samoin kansakunta, joka pitää toisen maan ydinaseita sen alueella, voi liittyä, kunhan se hyväksyy niiden poistamisen tietyn ajan kuluessa.

Kansakuntien on annettava apua kaikille ydinaseiden käytön ja testauksen uhreille ja ryhdyttävä toimenpiteisiin saastuneiden ympäristöjen korjaamiseksi. Johdanto-osassa tunnustetaan ydinaseista aiheutuneet vahingot, mukaan lukien suhteeton vaikutus naisiin ja tytöihin sekä alkuperäiskansoihin kaikkialla maailmassa.

Sopimus neuvoteltiin Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 2017in maaliskuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa, johon osallistui enemmän kuin 135-maita sekä kansalaisyhteiskunnan jäseniä. 20-syyskuu 2017 avattiin allekirjoittamista varten. Se on pysyvä ja oikeudellisesti sitova niille kansakunnille, jotka siihen liittyvät.

Yhteistyö TPAN: n voimaantulon kannalta on yksi maailmankauden rauhan ja väkivallattomuuden syistä.

Allekirjoituksen tai ratifioinnin asiakirja